huurbeleid - Actueel - HV Schiphoorn

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

HV Schiphoorn heeft goede ledenvergadering

Gepubliceerd door in Vereniging; Overleg; Volkshuisvesting ·
Tags: Themaavondhuurbeleidalgemenevergadering
De Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn heeft op haar ledenvergadering de ruimte gekregen om een kwaliteitsslag te maken. Na discussie gaat de vergadering akkoord met een aantal vernieuwingen. HV Schiphoorn wil meer samenwerking met de Huurdersvereniging Maasland. De voorzitter krijgt de ruimte om het bestuur van Schiphoorn te vergroten. De vergadering gaat akkoord met de werving van een nieuwe bestuurssecretaris. De secretaris hoeft niet persé een huurder van Wonen Midden Delfland te zijn. Er komt een openbare werving waar kandidaten zich kunnen melden bij een bureau die de werving begeleidt. De huurdersvereniging wil meer budget om dit allemaal op te pakken.

 
Voorzitter Peter Huster opent de vergadering met een toelichting op de rol van de huurdersvereniging. Sinds vorig jaar zijn er veel meer bevoegdheden voor HV Schiphoorn. Het bestuur is een volwaardige partner en heeft direct invloed op de prestatieafspraken over het woonbeleid. Zij spreekt hierover met de gemeente en de corporatie. Voorzitter Huster ziet dat zijn agenda behoorlijk vol is. Er is overleg met allerlei partijen. Het bestuur zal daarom vergroot worden.

 
De ledenvergadering is deze keer gecombineerd met een thema-avond over het Huurbeleid. De voorzitter benoemt dat de huurders de afgelopen jaren steeds flinke huurverhogingen hebben gehad. Hij vindt dat wel genoeg. Aanwezigen vragen waarom na al die huurverhogingen het niet mogelijk is om ook een keer te denken aan huurverlaging.

 
De manager woondiensten Linda van Barneveldt van Wonen Midden Delfland geeft een inleiding op het huurbeleid. Zij geeft aan dat er een groep van ongeveer 70 huurders is die veel te duur woont. Zij ziet dat deze huurders de touwtjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Wonen Midden Delfland wil daar iets mee. Aan de andere kant constateert Van Barneveldt dat er ook veel huurders zijn met een inkomen dat eigenlijk te hoog is voor de sociale verhuur. Deze bewoners kunnen gewoon blijven huren al moeten ze er wel rekening mee houden dat zij eventueel meer huurverhoging zullen krijgen. De huurwoningvoorraad zal volgend jaar worden gesplitst in een sociaal deel en een commercieel deel. De sociale huurwoningen onder €628 zullen passend worden verhuurd. Dat betekent dat het inkomen van de huurder sterk bepaalt waar je voor in aanmerking komt. Bij een inkomensval komen zittende bewoners in een dure woning flink in de problemen. Linda van Barneveldt wil daarover nadenken. Zij stelt voor om die persoonlijke situaties op een ander moment te bespreken.

 
Er wordt gesproken over de omvangrijke nieuwbouw van Wonen Midden Delfland. De aanwezigen vinden dat de nieuwbouw eigenlijk wel sober mag zijn als de huurhoogte maar betaalbaar is.

 
Bij een aantal kwis-vragen blijkt dat de recente verandering in de puntenwaardering van huurwoningen bij de aanwezigen nauwelijks bekend is. Wonen Midden Delfland zal in de communicatie naar huurders daar meer aandacht aan moeten geven. In de vergadering wordt sterk gereageerd op het onderhoudsbeleid en de dienstverlening van Wonen Midden Delfland. Bewoners voelen zich regelmatig met een kluitje in het riet gestuurd. “Je komt er gewoon niet doorheen” Over de huurverhoging bij het aanbrengen van isolatieglas is veel onduidelijk. Het bestuur van HV Schiphoorn vindt dit een aandachtpunt in haar gesprekken met de directie. Het bestuur krijgt signalen dat er soms problemen zijn in de omgeving van de woningen in Zuydmade, Den Hoorn. Bewoners uit die buurt herkennen die signalen maar vinden ook dat het prettig wonen is. Er moet wel iets gebeuren. Besloten wordt dat het goed is om een keer apart met de bewoners in dit gebied te praten.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu