Kerstwens - Actueel - HV Schiphoorn

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Kerstwens van Mijn Partij heet: "Woningcorporatie", maar doet te kort aan huurders

Gepubliceerd door in Volkshuisvesting ·
Tags: Kerstwensprestatieafspakenverduurzamenwoningcorporatie
 
Ed Roeling van Mijn Partij schrijft in de Schakel van 22 december 2016 iets met als titel “Woningcorporatie”. Er zijn wellicht twee punten waar HV Schiphoorn zich in kan vinden, maar zich ook afvraagt wat Mijn Partij hiermee wilt.

 
Het eerste is dat Midden-Delfland, wat betreft lokale heffingen, de duurste gemeente van Nederland is. Dat is ons echter al langer bekend. In juni publiceerde de Woonbond in Woonbondig al dat de inwoners van Midden-Delfland in 2016 1011 euro per jaar betaalt aan decentrale lasten. Deze worden gevormd door de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de Waterschapsheffing. Er van uitgaande dat de laatste voor onze buurgemeenten hetzelfde is als voor Midden-Delfland, dan wordt de eerste plaats die Midden-Delfland op de ranglijst voor huurders duurste gemeenten inneemt, bepaald door de gemeentelijke heffingen: de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Als huurdersorganisatie kunnen wij daar geen invloed op uitoefenen, want niet de woningcorporatie maar de Gemeente Raad, waar Mijn Partij deel van uitmaakt, stelt deze belastingen vast.

 
Het tweede punt is dat Wonen Midden-Delfland er goed voor staat, en dat het geld voornamelijk door de huurders bijeen is gebracht. Niet vermeld wordt dat dit niet in de laatste plaats komt doordat Wonen Midden-Delfland sinds 2013 het onderste uit de kan heeft proberen te halen en zo goed als mogelijk de hoogst haalbare huurverhogingen doorgevoerd heeft. HV Schiphoorn vindt dan ook dat een deel van deze opbrengsten terug moet naar de huurder en de huurverhoging in 2017 voor iedere huurder niet hoger zou moeten zijn dan een correctie voor de inflatie. Het lijkt er soms op dat verhuurders uit het oog verliezen dat de huren verhogen met de inflatie gewoon een huurverhoging is en niet een nullijn.

 
Net zoals onze collega’s van HVM heeft HV Schiphoorn een positieve zienswijze gegeven op het duurzaamheidsbeleid van Wonen Midden-Delfland. Over de wijze van het verduurzamen van bestaande woningen heeft de zittende huurder een stem. Over de algemene maatregelen via zijn huurdersorganisatie, maar over de specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn woning heeft hij zeker ook inspraak. Ook al worden de kosten gespreid, uiteindelijk betaalt de huurder mee aan de verbeteringen van zijn woning. Dat Wonen Midden-Delfland hier zorgvuldig mee omgaat, vindt HV Schiphoorn een goede zaak.

 
Verder wordt in het stuk van Mijn Partij onrecht gedaan aan de derde partij in de prestatieafspraken. Als gebruikers en allergrootste geldschieter van de sociale huisvesting maken de huurders mede deze prestatieafspraken. De gemeente kan misschien niet om de woningcorporatie heen, zij kan wel steun zoeken bij de in het belang van de huurders werkende organisaties die de prestatieafspraken mede ondertekenen. Het is echter zo dat de gemeente, waaronder zowel B&W als de Gemeente Raad, het nog steeds vreemd vindt dat huurders een volwaardige partij zijn in het lokale overleg over de volkshuisvesting. Mijn Partij laat met haar advertorial in de Schakel niet merken dat zij daar een uitzondering op is.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu