Actueel - HV Schiphoorn

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

HV Schiphoorn wil nieuw Huishoudelijk Reglement op 1 september

Gepubliceerd door in Vereniging ·
Tags: huurders
HV Schiphoorn wil meer leden (huurders) betrekken bij het overleg met de verhuurder. Daarom
wil ze het mogelijk maken om met overlegteams het overleg met de verhuurder in te gaan. In een
overlegteam voegen een aantal leden (huurders) zich bij het bestuur, of een deel ervan, om over
één specifiek onderwerp het overleg met de verhuurder aan te gaan, of dit overleg voor te
bereiden. Daarnaast willen we het bestuur toch wel iets groter maken. Het is niet nodig dat ieder
bestuurslid (altijd) actief aan het overleg deelneemt.

HV Schiphoorn wil werken vanuit een stabiel bestuur, maar wil ook snel vacatures in kunnen
vullen en actieve huurders de mogelijkheid geven zich bij hen aan te sluiten. Ook moet het duidelijk zijn dat HV Schiphoorn de achterban betrekt bij haar activiteiten en standpuntvorming. De officiële communicatiekanalen worden vastgelegd.

Aan het eind van een thema-avond wordt kort, gepland is een kwartier, tijd besteed aan verenigingszaken. Op 1 september wil het bestuur de “vernieuwde” organisatie presenteren en dit vastleggen in een nieuw huishoudelijk reglement. Het concept hiervoor kunt u downloaden bij de informatie over de thema-avond

Het grootste deel van de thema-avond gaat over de prestatieafspraken:
De aanwezige leden van HV Schiphoorn zullen actief een aantal opdrachten uitwerken. Op deze
manier kunnen de huurders op een leuke en effectieve manier met elkaar in gesprek gaan. Voor
HV Schiphoorn is dat nodig, want zij zal uiteindelijk namens de huurders de prestatieafspraken
ondertekenen, of daar met een motivatie van afzien.De eerste stappen naar nieuwe prestatieafspraken

Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Prestatieafspraken
Nieuwbouw en dan welke woningen en vooral ook voor wie; renovatie en dan met name energiezuiniger maken; werken aan de leefbaarheid van de woonomgeving; wel of geen extra woningen in de vrije sector; verkopen van woningen, etcetra. Waar gaat de komende jaren onze woningcorporatie in onze gemeente de nadruk op leggen?

HV Schiphoorn - Nieuwsbrief juni 2016

Gepubliceerd door in Overleg ·
Sociale verhuurders en de gemeentes maken afspraken over wat er de komende periode van de woningcorporatie en de gemeente verwacht wordt. Dus ook Wonen Midden-Delfland en de Gemeente Midden-Delfland maken zulke afspraken. Sinds de nieuwe Woningwet heeft de huurder daarin veel te zeggen.

Invloed op het beleid van de verhuurder – een verantwoording voor het gevoerde overleg

Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Verantwoording;overleg
Eind 2015 informeerde Wonen Midden-Delfland de huurdersvereniging dat zij van plan is de algemene voorwaarden te wijzigen en kwam met het voorstel. HV Schiphoorn kon zich daar helemaal niet in vinden: veel te eenzijdig. Onevenwichtig. De verplichtingen van de huurder kamen uitgebreid aan bod, maar die van de verhuurder werden nauwelijks genoemd.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu